Προτάσεις - Ψηφοφορία

Πήγαινε κάτω

Προτάσεις - Ψηφοφορία

Δημοσίευση  Polites Energoi Την / Το 18/1/2008, 05:37

Φίλες και Φίλοι
Είναι το πρώτο μήνυμα που γράφουμε σε αυτό το forum. Οπότε πρώτα από όλα συγχαρητήρια για το καινούργιο forum και την πρωτοβουλία!

Οι Ενεργοί Πολίτες έχουν επίσης αρχίσει διάλογο για τη σχέση αυτο-οργανώσεων και ΔΟ.
Αν θέλετε μπορείτε να συμμετέχετε στην παρακάτω ψηφοφορία. Επίσης μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

1) Κάντε δεξί κλικ στο παρακάτω link και μετά ανοίξτε την σελίδα σε διαφορετικό "παράθυρο". Αυτή είναι η σελίδα όπου θα μπορείτε να δηλώσετε αν συμφωνείτε με κάθε μία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν.

2) Οι προτάσεις αναλυτικά αναφέρονται σ΄αυτό το μήνυμα παρακάτω. Στην σελίδα που ψηφίζετε, η εκφώνηση των περισσοτέρων προτάσεων είναι περιληπτική. Οπότε καλύτερα να διαβάζετε πρώτα την πρόταση από εδώ και μετά να ψηφίζεται για την αντίστοιχη πρόταση. Μπορεί να μην είναι ο πλεον εργονομικός τρόπος, αλλά ήταν ο γρηγορότερος τρόπος να πραγματοποιήσουμε την ψηφοφορία.


Εδώ ψηφίζουμε: (δεξί κλικ-νέο παράθυρο)
http://quibblo.com/quiz/yw_RGq/

Εδώ διαβάζουμε τις αντίστοιχες προτάσεις:

Πρόταση 1. Κατάργηση των ΤΟ/ΔΟ με την υπάρχουσα μορφή

Πρόταση 2. Αντικατάσταση των ΔΟ από «κομματικούς εκπροσώπους» - Δηλαδή, λειτουργία με την μορφή των σημερινών ΔΟ στο εξωτερικό, όπου δεν υπάρχουν συνήθως συγκεκριμένα γραφεία μισθωμένα από το κόμμα, αλλά αποτελούν χώρους ιδιωτών και όλοι γνωρίζουν ποιοί είναι οι κομματικοί εκπρόσωποι.

Πρόταση 3. Εκλογή των τοπικών κομματικών εκπροσώπων από την βάση κάθε 4 χρόνια με απόλυτα ανοιχτές διαδικασίες όπως αυτές που ακολουθούνται στην εκλογή Προέδρου.

Πρόταση 4. Πλήρες άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην βάση σε κάθε τοπική κοινωνία

Πρόταση 5. Η βάση του ΠΑΣΟΚ είναι οι αυτο-οργανώσεις και τα μέλη-φίλοι του κινήματος

Πρόταση 6. Θέσπιση σε κάθε πόλη και χωριό οργανωμένου δικτύου εθελοντών. Οι εθελοντές να μπορούν να δηλώσουν γραπτώς σε ειδική φόρμα τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας στο ΠΑΣΟΚ τοπικά. Παραδείγματα: 1) ενασχόληση συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα. 2) Διάθεση χώρου για εκδηλώσεις-συνεδριάσεις των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ. 3) συγκεκριμένες ειδικότητες χρήσιμες στο κίνημα. Το δίκτυο των εθελοντών πρέπει να οργανωθεί άμεσα και όχι όταν υπάρξει ανάγκη.

Πρόταση 7. Ενίσχυση των εθελοντικών υπηρεσιών από τις αυτο-οργανώσεις

Πρόταση 8. Όλα τα μέλη που ανήκουν σήμερα στις ΔΟ να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν αυτο-οργανώσεις και δίκτυα πολιτών με πολιτικό, κοινωνικό και ακτιβιστικό έργο.

Πρόταση 9. Οι κομματικοί εκπρόσωποι έχουν ρόλο συντονιστικό και θα πρέπει να ενισχύουν και να συντονίζουν τις δραστηριότητες των πολιτών στις τοπικές κοινωνίες. Οι κομματικοί εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία βάσης δεδομένων όλων των δικτύων πολιτών που λειτουργούν στις περιοχές τους.

Πρόταση 10. Οι κομματικοί εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό και την εφαρμογή των κομματικών θέσεων και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που ορίζονται από τις ΝΕ.

Πρόταση 11. Η πρακτική εφαρμογή των θέσεων και των δραστηριοτήτων γίνεται από τα τα αυτο-οργανωτικά δίκτυα και τους εθελοντές

Πρόταση 12. Το βασικότερο και θεμελιωδέστερο όργανο του ΠΑΣΟΚ είναι οι τοπικές οργανώσεις. Οι τοπικές οργανώσεις εκφράζουν την κοινωνία και τους πολίτες.

Πρόταση 13. Οι TO συγκροτούνται τοπικά σε δήμους ή δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες. Ο ελάχιστος αριθμός προσώπων που μπορούν να συγκροτήσουν μία τοπική οργάνωση ορίζεται σε 20 (Aλλά για μικρές κοινότητες ίσως είναι μεγάλος αριθμός )

Πρόταση 14. Η περιφέρεια που περιλαμβάνει κάθε τοπική οργάνωση ταυτίζεται με την περιφέρεια της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οποία συγκροτείται. Σε μεγάλους δήμους είναι δυνατός ο διαχωρισμός σε επιμέρους Τ.Ο. .Σε μικρά δημοτικά διαμερίσματα μπορούν να συγκροτηθούν κοινές τοπικές οργανώσεις που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός διαμερίσματα.

Πρόταση 15. Την συγκρότηση των Τ.Ο. εγκρίνει το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ., το οποίο καθορίζει και την περιφέρεια δραστηριότητάς τους, όπου υφίσταται πρόβλημα ή διάσπαση σε επιμέρους Τ.Ο.

Πρόταση 16.Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να είναι μέλη των Τ.Ο. καθώς αυτές εκφράζουν γνήσια και άμεσα την κοινωνία. Μέλη των Τ.Ο. μπορούν να είναι τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Η ιδιότητα του φίλου πιστοποιείται από ένα μέλος της Τ.Ο. και τυπικά εγγράφεται με βεβαίωση του οργανωτικού γραμματέα.

Πρόταση 17. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν στις Τ.Ο., χωρίς δικαίωμα ψήφου και προσκεκλημένοι από άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Τ.Ο. σε συνέλευση με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Πρόταση 18. Για την λειτουργία των Τ.Ο. είναι αρμόδια επταμελής οργανωτική επιτροπή (Ο.Ε.) με ενιαύσια θητεία.

Πρόταση 19.Η επιλογή των μελών της Ο.Ε. των Τ.Ο. γίνεται με κλήρωση που διεξάγεται σε συνέλευση. Στην κλήρωση μπορούν να μετέχουν όλα τα μέλη της Τ.Ο. που εκδηλώνουν για τούτο ενδιαφέρον με έγγραφη δήλωσή τους που κατατίθεται στο οργανωτικό συμβούλιο. Την κλήρωση διεξάγουν το νεότερο και το παλαιότερο παρόν μέλος της Τ.Ο., που παρευρίσκονται στην συνέλευση. Η συνέλευση για την κλήρωση των νέων μελών διεξάγεται υποχρεωτικά μέσα στον τελευταίο μήνα πλην την λήξη της θητείας της απερχόμενης Τ.Ο.

Πρόταση 20. Παράταση θητείας της απερχόμενης Ο.Ε. δεν είναι δυνατή. Δεν μπορούν να μετάσχουν της κληρώσεως τα μέλη της απερχόμενης Οργανωτικής Επιτροπής.

Πρόταση 21. Ο Οργανωτικός γραμματέας εκλέγεται με ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών της Ο.Ε. που λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία και απαρτία των 5/7 των μελών της.

Πρόταση 22. Η οργανωτική επιτροπή και ο οργανωτικός γραμματέας έχουν μόνο οργανωτικές αρμοδιότητες, λειτουργούν δε και αποφασίζουν συλλογικά με απαρτία και πλειοψηφία του ½ των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Είναι υπεύθυνη για την φροντίδα του χώρου που στεγάζει την Τ.Ο., για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την τήρηση της αλληλογραφίας, την οργανωτική επαφή με άλλες Τ.Ο. ή άλλους πολιτικούς χώρους, την γραμματειακή υποστήριξη και έχουν εν γένει την φροντίδα όλων των οργανωτικών θεμάτων.

Πρόταση 23. Οι αποφάσεις των Τ.Ο λαμβάνονται σε συνέλευση. Οι συνελεύσεις των Τ.Ο. έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν για κάθε θέμα που αφορά το κίνημα και την κοινωνία.

Πρόταση 24. Οι ΤΟ μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις, να κρίνουν επί αποφάσεων του κινήματος, να διενεργούν μελέτες και να πραγματοποιούν κάθε είδους εκδηλώσεις. Σε περιπτώσεις κρισίμων θεμάτων τα άλλα όργανα του κόμματος θέτουν υποχρεωτικά αυτά σε συζήτηση ενώπιον των Τ.Ο. .

Πρόταση 25. Οι αποφάσεις των Τ.Ο. είναι δεσμευτικές για τα όργανα του κινήματος ως προς τις αποφάσεις τους. Η δέσμευση προκύπτει για την σχετικώς πλειοψηφούσα άποψη μεταξύ των Τ.Ο. . Δεσμευτικότερη μεταξύ των αποφάσεων των Τ.Ο. είναι αυτή που συγκεντρώνει πανελλαδικά των μεγαλύτερο αριθμό ψήφων αποδοχής. Τα όργανα του κινήματος είναι υποχρεωμένα να σεβαστούν την πλειοψηφούσα άποψη και να κινηθούν προς την κατεύθυνση της υλοποίησής της.

Πρόταση 26. Η ισότητα των μελών αποτελεί απαράβατη αρχή της λειτουργίας των Τ.Ο.

Πρόταση 27. Οι Τ.Ο. είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την εκλογή των οργάνων του κινήματος και των υποψηφίων ή υποψηφιοτήτων σε κάθε αιρετή θέση. Για τους υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές, το Πολιτικό Συμβούλιο ή το εκάστοτε αρμόδιο λιγότερο αντιπροσωπευτικό όργανο του κινήματος, έχει την αρμοδιότητα να επιλέξει το 20% των υποψηφίων αντικαθιστώντας τους τελευταίους επιλαχόντες κάθε νομού. Η εκπροσώπηση είναι αναλογική και ένας τουλάχιστον υποψήφιος εκλέγεται από τις Τ.Ο. της επαρχίας προέλευσής του.

Πρόταση 28. Οι Τ.Ο. μπορούν να θέτουν τις θέσεις τους προς διαβούλευση μέσω διαδικτύου.

Πρόταση 29. Με απόφαση των Τ.Ο. που λαμβάνεται κατά πανελλαδική πλειοψηφία μπορεί ένα ζήτημα να τεθεί σε πανελλήνια διαδικτυακή ψηφοφορία.« Σε κάθε Τ.Ο. τηρείται δημόσια και ανοικτά προσβάσιμο αρχείο με τις απόψεις που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν. Το κίνημα οφείλει να οργανώσει βάση δεδομένων ελεύθερα προσβάσιμη, όπου θα εκτίθενται οι αποφάσεις και απόψεις των Τ.Ο. .». «Μέσω βήματος ανοικτού διαλόγου μπορούν οι Τ.Ο. και τα μέλη τους να θέτουν ζητήματα προς επεξεργασία, συνδρομή, εξέταση και ψήφιση.» Το κίνημα παρέχει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την ασφαλή εκτέλεση των ανωτέρω.

Πρόταση 30. Για την μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων οι Τ.Ο. έχουν το δικαίωμα να συγκροτούν με απόφασή τους επιτροπές μελών τους, με εθελοντική συμμετοχή και όχι λιγότερα από πέντε (5). Η περαιτέρω συμμετοχή στις επιτροπές είναι δυνατή με απόφαση είτε της συνέλευσης είτε της ίδιας της επιτροπής. Οι επιτροπές έχουν δομή και αρμοδιότητες ανάλογες των Τ.Ο. και αποφασίζουν για την λειτουργία τους με αποφάσεις τους λαμβανόμενες με απόλυτη πλειοψηφία. Τα πορίσματα και απόψεις των επιτροπών των Τ.Ο. εισάγονται προς συζήτηση και έγκριση στις συνελεύσεις τους.

Πρόταση 31. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη των Τ.Ο. συνεχή, ανοικτά και ελεύθερα προγράμματα παιδείας και εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου, τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα κάθε φορά από οκτώ. Οι Τ.Ο. έχουν την δυνατότητα να αποφασίσουν για το αντικείμενο και περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Η πρόσβαση στα προγράμματα αυτά και στο διαδίκτυο μέσω των Η/Υ των Τ.Ο. είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη τους.

Πρόταση 32. Οι Τ.Ο. είναι αρμόδιες για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στους μετέχοντες σε αυτές, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα (30). Οι Τ.Ο. οφείλουν να κρίνουν με βάση την βαρύτητα κάθε παραπτώματος και να ψηφίσουν σε συνέλευση κώδικα παραπτωμάτων

Πρόταση 33. Οι ΤΟ στεγάζονται σε ιδιωτικούς χώρους τους οποίους εθελοντικά προσφέρουν τα μέλη και οι αυτο-οργανώσεις

Πρόταση 34. Στον δικτυακό τόπο του ΠΑΣΟΚ πρέπει να περιληφθούν όλες οι αυτο-οργανώσεις σε ειδική σελίδα και ανά περιοχή όπως επίσης στις σελίδες των ΤΟ


Για πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες ακολουθείστε το link
http://www.politesenergoi.gr/?p=94

Polites Energoi

Αριθμός μηνυμάτων : 2
Registration date : 18/01/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://www.politesenergoi.gr

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης