ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πήγαινε κάτω

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσίευση  Κωνσταντάρας Τριαντάφυλλο Την / Το 18/1/2008, 00:01

Μέσα από ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο (Μάρτιος 2006) με θέμα «Νέα Γενιά και Εργασία» νέοι και νέες, μέλη και φίλοι, του ΠΑΣΟΚ κατέληξαν σε ένα σύνολο προτάσεων και θέσεων που κατατέθηκαν στο κίνημα.

Παρά το γεγονός ότι οργανωμένη νεολαία στο νομό της Χαλκιδικής δεν υπάρχει αποδείξαμε πως οι νέα γενιά συμμετέχει σε πολιτικό διάλογο, παρεμβαίνει και προτείνει έξω από τάσεις και εσωκομματικά ρεύματα.

Συνοπτικά και επιγραμματικά παραθέτονται οι προτάσεις μας όπως είχαν κατατεθεί στον τομέα νέας γενιάς του ΠΑΣΟΚ:

1. Σύσταση και υποστήριξη περιφερειακών και νομαρχιακών εργατοϋπαλληλικών κέντρων νέων.

2. Κατάργηση υποβολής οικονομικών παραβόλων για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού δυναμικού.

3. Επίβλεψη για την τήρηση ωραρίου των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

4. Ανώτατο όριο υπερωριών σε 4 ώρες. Η πέραν της 12ωρης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνδέεται υποχρεωτικά με αύξηση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (ημι-απασχολούμενου ή πλήρους απασχόλησης).

5. Ο υποχρεωτικός χρόνος φοίτησης σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ (μονό για μια σχολή φοίτησης) να λαμβάνεται υπόψη για κάθε απόφοιτο ως συντάξιμα χρονιά και να υπολογίζεται στα χρόνια εργασίας.

6. Κατάργηση προνομιών και πριμοδοτήσεων στις διαδικασίες πρόσληψης δημοσίου και ΔΕΚΟ όσων δηλώνουν τέκνα γονέων που εργάζονται η έχουν εργαστεί στον αντίστοιχο φορέα για τον οποίο προκηρύσσονται θέσεις εργασίας πχ. δημόσιες τράπεζες, διάφορες δέκο κλπ.
7. Κατάργηση ειδικών διαγωνισμών και διαδικασιών πρόσληψης για τους ανωτέρω υποψηφίους.

8. Πραγματική και ουσιαστική αναγνώριση όλων των ελληνικών ΑΕΙ-ΑΤΕΙ από το ελληνικό δημόσιο! Οι απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ να εντάσσονται στα αντίστοιχα επαγγελματικά προσοντολόγια του δημοσίου. Για σχολές που δεν υπάρχει σχετικό επαγγελματικό προσοντολόγιο αυτό να συγκροτηθεί. ( δεν είναι αποδεκτό πχ αρχαιολόγοι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημιακών τμημάτων να μην αναγνωρίζονται απτό ελληνικό δημόσιο ως αρχαιολόγοι και να μην εντάσσονται στο προσοντολόγιο των αρχαιολόγων καθώς επίσης και να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ως επιστήμονες του κλάδου, βλέπε Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών).

9. Πάταξη της απαγόρευσης να συνδικαλίζονται εργάτες-υπάλληλοι εταιριών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πχ Carrefour.
10. Νέο-προσληφθέντες στο δημόσιο να μη διακρίνονται ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, (δικαίωμα στην απεργία, την άδεια μετά αποδοχών, κλπ ).

11. Κατάρτιση μαθητών και φοιτητών πάνω σε ένα κορμό θεμάτων εργατοϋπαλληλικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κατάρτιση από το σχολείο και τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με συγκεκριμένα μαθήματα πάνω στο καθεστώς εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

12. Θεσμοθέτηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

13. Μονό με πρωτοβουλία του εργαζομένου αυτός να συμμετέχει σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα διευκολύνοντας των εργοδότη του να καταβάλει μισή εισφορά για τον εργαζόμενο αυτό στο δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο.

14. Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις ιδιωτικές με αποκλειστικό στόχο και κριτήριο την πραγματοποίηση και προγραμματισμό επενδύσεων κατόπιν υποβολής σχετικής μελέτης.

15. Απελευθέρωση κλειστών αγορών, πχ ενέργειας.

16. Θεσμοθετημένη, υποχρεωτική και συστηματική μετεκπαίδευση όλων των εργαζομένων στο δημόσιο κατά ειδικότητα.

17. Αυξημένη οικονομική ενίσχυση για ανέργους περιοχών με μεγάλη ανεργία.

18. Ταμεία αλληλεγγύης ανά επαγγελματικό κλάδο.

19. Σύνδεση μισθού και παραγωγικότητας προς τα πάνω. Σταθερό ποσοστό μονό επί των κερδών μιας δημοσιάς η ιδιωτικής επιχείρησης να διανέμεται υποχρεωτικά βάσει νομού στους εργαζομένους.

20. Ένταξη όλων των εργαζομένων στο θεσμό των κλαδικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

21. Κατάργηση των γραπτών διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ. Μοριοδότηση μόνο βάσει πτυχίων και προσόντων. Συνέντευξη από την ίδια την υπηρεσία στην οποία θα εργαστεί.

22. Άμεση πρακτική εξάσκηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μετά τη λήψη πτυχίου όλων των αποφοίτων ΑΕΙ-ΑΤΕΙ για απόκτηση εμπειρίας και προϋπηρεσίας.

23. Ενημέρωση από έναν και μόνο φορέα για ενημέρωση και εξυπηρέτηση των νέων επιχειρηματιών.

24. Ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας 80% επί του βασικού μισθού ενός ανειδικεύτου εργάτη.

25. Αύξηση των κατώτατων μισθών – μείωση της επιδοματικής πολιτικής – επιβράβευση εργασιακής αποδοτικότητας.

26. Σταθερή και σίγουρη εργασία σε όλους τους κλάδους, ειδικά στην εποχιακή εργασία.

27. Συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση.

28. Οικονομικά κίνητρα σε νέες επιχειρήσεις.

29. Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων των Α.Μ.Ε.Α. κίνητρα σε επιχειρήσεις για απορρόφηση τέτοιων υπαλλήλων.

30. Προώθηση νέων πρακτικών εργασίας για Α.Μ.Ε.Α. πχ, τηλε-εργασία.

31. Επιχορηγήσεις σε ιδιωτικό και μεριμνά στο δημόσιο τομέα για κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης και εργασίας των Α.Μ.Ε.Α.

32. Δημιουργία ενιαίου φορέα ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού για Α.Μ.Ε.Α.Η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε επίσης ανοιχτό διάλογο με θέμα «Νέα γενιά και Αγροτικός Τομέας». Παραθέτουμε λοιπόν σχετικές προτάσεις και για το θέμα αυτό.

1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί: Μεριμνά για την ανάπτυξη και ενίσχυση τους με χρηματοδότηση από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέας. Ανάθεση του management σε ειδικευμένους πτυχιούχους με πρόσληψη τους μέσω ΑΣΕΠ.

2. Ποιοτικά standards στην καλλιέργεια κ στην παραγωγή όλων των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων (μεθοδευμένη χρήση λιπασμάτων ,φαρμάκων, κλπ). Πιστοποίηση ευρωπαϊκής ποιοτικής μεθόδου καλλιέργειας, αυστηροί έλεγχοι του τρόπου καλλιέργειας από γεωπόνους. Ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα ποιοτικά πιστοποιημένης παραγωγής.

3. Απεξάρτηση από επιδοτούμενες καλλιέργειες. Ενημέρωση αγροτών με ημερίδες, συνεδρία, έντυπα, κλπ.

4. Πιστοποίηση αγροτικού επαγγέλματος. Δημιουργία επαγγελματικών συλλόγων αγροτών ανά νομό. Δημιουργία επαγγελματικού αγροτικού μητρώου.

5. Πριμοδότηση και προτεραιότητα των κατόχων πτυχίων ΚΕΓΕ (Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης) καθώς και των επαγγελματιών αγροτών, με βάση ένα αγροτικό επαγγελματικό μητρώο, σε επιδοτήσεις και ευνοϊκά δανειοληπτικά προγράμματα.

6. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ΚΕΓΕ σε επιστημονικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την αρτιότερη εκπαίδευση νέων επαγγελματιών αγροτών.

7. Όχι στα μεταλλαγμένα αγροτικά προϊόντα. Έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες.Όλες οι παραπάνω προτάσεις προέκυψαν από ελεύθερο διάλογο και έχουν καταγραφεί χωρίς να διατυπώνονται τυχόν ενστάσεις η διαφωνίες που υπήρχαν. Θεωρήθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί κάθε πρόταση ως έχει καθώς το τελικό και επίσημο κείμενο των θέσεων της νεολαίας ΠΑΣΟΚ θα προκύψει από την επεξεργασία όλων των κατατεθειμένων προτάσεων πανελλαδικά.

Για όποια διευκρίνιση γίνει απαραίτητη παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου:


Τριαντάφυλλος
tr_konstantaras@gmail.com
http://randomwalk13.wordpress.com/


Έχει επεξεργασθεί από τον/την στις 9/2/2008, 13:22, 1 φορά

Κωνσταντάρας Τριαντάφυλλο

Αριθμός μηνυμάτων : 5
Location : Πειραιάς / Χαλκιδική
Registration date : 16/01/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://randomwalk13.wordpress.com/

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσίευση  Λαφοντένιος Την / Το 18/1/2008, 23:12

Καλές προτάσεις.

Λαφοντένιος

Αριθμός μηνυμάτων : 2
Registration date : 18/01/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσίευση  divaynne Την / Το 29/1/2008, 17:51

Όσον αφορά την εργασία των νέων και ειδικά αυτών που μόλις βγαίνουν από σχολές η πανεπιστήμια επειδή τώρα το ζω αυτό υπάρχει και το θέμα του τι κατεύθυνση θα δώσει η σχολή.πχ.Είμαι σε μια σχολή σχετικά καινούρια.Πέρασε από πολλές μεταβολλές το πρόγραμμα και τα μαθήματα,τώρα τελειώνω και μαζί και με άλλους συνειδητοποιούμε οτι στην ουσια δεν μπορούμε επαγγελματικά να ασχοληθούμε σχεδόν με τίποτα από όσα μας έχει δώσει.Είναι όλα σκόρπια γνώση και παραλείμματα.Άσχετα αν στον οδηγό σπουδών έχει δώσει κάποια ιδέα πρακτικά όμως είναι ανέφικτο.Ήδη σκέφτομαι μόλις τελειώσω όσον αφορά την εξειδίκευση που είχα, να πάω και σε άλλη σχολή πχ Ωδείο ή ιδιαίτερα για να έχω ολοκληρωμένη γνώση στο αντικείμενο!Αλλιώς δε γίνεται.Που σημαίνει κι άλλα λεφτά. No Αν είναι να τελειώνω μια σχολή και να θέλω κι άλλα μαθήματα μετά για τηνεξειδίκευση στην οποία έπρεπε να μου έχουν δώσει ολοκληρωμένη γνώση τότε καλύτερα να μην έχανα τόσα χρόνια να πήγαινα σε ένα Ωδείο να ξεμπέρδευα.Επίσης πχ στη μουσικά σχολεία οι θέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες ως προς το αντικείμενο άρα αν δεν έχεις αυτη τη συγκεκριμένη εξειδίκευση τότε πρέπει να την πάρεις από αλλού! monkey
avatar
divaynne

Αριθμός μηνυμάτων : 21
Ηλικία : 36
Location : Larissa City
Registration date : 13/01/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://divaynne.wordpress.com/

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης