Διεκδικητικό πλαίσιο των πολιτών.

Πήγαινε κάτω

Διεκδικητικό πλαίσιο των πολιτών.

Δημοσίευση  ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Την / Το 7/2/2008, 12:24

Στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.
.Κατάργηση του Δημαρχοκεντρικού συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης, ισχυροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο των εκτελεστικών οργάνων, θεσμοθέτηση εσωτερικών κανονισμών εποπτείας και ελέγχου.

Δημιουργία φορολογικών υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την είσπραξη των φόρων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.

Μεταβίβαση μέρους των ανωτέρω φόρων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για την εξισορρόπηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Μεταβίβαση στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση των αρμοδιοτήτων διοίκησης και διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.3.

Δημιουργία ισχυρών μονάδων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, με αποκεντρωμένες δομές, ανάλογα με την φύση, την έκταση και την οικονομία των υπηρεσιών.

Διαχωρισμός των εξουσιών των αιρετών οργάνων από τις διοικητικές ευθύνες του υπαλληλικού στελεχιακού δυναμικού. Καθορισμός στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης.

Θεσμοθέτηση της δυνατότητας έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων πλαίσιο.

Στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Δημιουργία Περιφερειών, ικανών για την αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή τους.

Κατάργηση των διορισμένων Γραμματέων και δημιουργία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, άμεσα εκλεγμένης από τον λαό, με συλλογικό σύστημα διακυβέρνησης.

Κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και αντικατάσταση της με αποκεντρωμένα όργανα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Μεταβίβαση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση των αρμοδιοτήτων προγραμματισμού και εποπτείας των κεφαλαίων 3.4. και 3.5.

Μεταβίβαση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μέρους των κρατικών εσόδων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Θεσμοθέτηση της δυνατότητας έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων.

Στην Κεντρική Εξουσία.

.Δραστική μείωση και συρρίκνωση των Υπουργείων.

Μείωση του αριθμού των Βουλευτών.

Κατάργηση των διορισμένων Γραμματέων, Προέδρων, Διοικητών και Συμβουλίων.

Δημιουργία σύγχρονων και αποκεντρωμένων Κρατικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Στατιστικών Στοιχείων των Αυτοδιοικητικών οργάνων.Αιτιολόγηση των διεκδικήσεων.

Η μόνιμη επωδός με την οποία αιτιολογούν την άρνηση να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση και οι βάσιμες επιφυλάξεις που έχουν γι’ αυτό οι πολίτες, οφείλονται στη σημερινή άσκημη κατάσταση λειτουργίας των Νομαρχιών και των Δήμων.
Οι διεκδικήσεις όμως προϋποθέτουν την δημιουργία σύγχρονων δομών και συμμετοχικών συστημάτων διακυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης.
Άρα δεν μιλάμε για τα σημερινά συστήματα της Αυτοδιοίκησης, αλλά για νέες δομές και λειτουργίες τους που θα υποδεχτούν τις αρμοδιότητες.

Οι πολίτες, εξ αιτίας των μονοπρόσωπων και συγκεντρωτικών συστημάτων εξουσίας, είναι αμέτοχοι και αδρανείς. Η παθητικότητα αυτή οδηγεί, τις μεν εξουσίες στην ισχυροποίηση της προστατευτικής αποστολής τους, τους δε πολίτες στη μειωμένη απόδοση, στον εφησυχασμό και στην εξάρτηση.

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε τα συγκεντρωτικά συστήματα της κεντρικής και της τοπικής εξουσίας είναι αντιπαραγωγικά και επιρρεπή στην αδιαφάνεια, στη διαφθορά και στις εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα.

Στη σύγχρονη εποχή της γνώσης, της ταχύτητας και του σκληρού ανταγωνισμού, οι εξαρτημένες από τον κρατικό προστατευτισμό κοινωνίες και με πολίτες αμέτοχους και μειωμένης απόδοσης, είναι ευάλωτες στους ισχυρούς, είναι μη ανταγωνιστικές άλλων περιφερειών.

Η λήψη των αποφάσεων για τον προγραμματισμό της ανάπτυξης, και την διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων από τα συλλογικά όργανα των τοπικών κοινωνιών, ισχυροποιεί το προοδευτικό κίνημα για την κοινωνική δικαιοσύνη και πολλαπλασιάζει ορθολογικά την απόδοση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων.

Η ευθύνη καθορισμού και είσπραξης από την Αυτοδιοίκηση των φόρων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, συνδέεται με την ευθύνη της Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της περιφέρειας (αύξηση του εισοδήματος και της αξίας των ακινήτων) και εμπεριέχει άμεσα τις τάσεις μείωσης του κόστους, αύξησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας και την επιδίωξη καθιέρωσης της φορολογικής συνείδησης και ισότητας.

Η μεταβίβαση μέρους των τοπικών φόρων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για την αναδιανομή τους με στόχο την εξισορρόπηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, αποτελεί μηχανισμό ανάπτυξης και είναι έκφραση της δικαιότερης κατανομής του πλούτου.

Η μεταβίβαση κατ’ αποκλειστικότητα στην Αυτοδιοίκηση της διοίκησης και διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων και η άμεση είσπραξη των φόρων για την λειτουργία τους, αποκλείει και απαγορεύει την σημερινή στρεβλή και απαράδεκτη κατάσταση του παρεμβατικού και διαμεσολαβητικού ρόλου των Βουλευτών και των διορισμένων ανεύθυνων Γραμματέων, Προέδρων, Διοικητών και Συμβούλων, των μονάδων της σημερινής διοίκησης.

Στη σημερινή εποχή που η πλειονοψηφία των πολιτών και ιδίως οι νέοι αποκτούν ταχύτατα τις γνώσεις, οι μονοπρόσωπες εξουσίες δεν μπορεί να είναι προνόμιο των ολίγων, που όπως διατείνονται προσφέρονται «οικιοθελώς», για να σώσουν τους πολλούς.

Η εξέλιξη της αποκέντρωσης των εξουσιών στις περιφερειακές και τοπικές κοινωνίες που προηγήθηκε στα σύγχρονα κράτη εδώ και δεκαετίες, ως οικονομικό σύστημα μεγαλύτερης απόδοσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους, στη χώρα μας είναι επιτακτική γιατί πέραν αυτού ενέχει και τα σπέρματα της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Εξ αιτίας του ελλείμματος συμμετοχής των πολιτών στην διαχείριση των υποθέσεων τους, η τεράστια ανθρώπινη δύναμη παραμένει ανεκμετάλλευτη με αποτέλεσμα τις αντιπαραγωγικές δημόσιες υπηρεσίες και την σπατάλη των δημοσίων εσόδων. Τα παραδείγματα της μειωμένης απόδοσης των σχολικών και νοσηλευτικών μονάδων, της πρόσθετης επιβάρυνσης του οικογενειακού υστερήματος, αλλά και η διόγκωση του δημόσιου τομέα και του ανεξέλεγκτου τρόπου των προσλήψεων είναι ελάχιστες αποδείξεις.

Στη χώρα μας το κόστος των παρεχομένων δημόσιων υπηρεσιών, δεν συνδέεται με το κόστος, αφού που τις διοικούν δεν είναι και αυτοί που τις πληρώνουν με δικά τους χρήματα.

Η σπατάλη του δημοσίου χρήματος και η αντιπαραγωγικότητα των συγκεντρωτικών συστημάτων, καθιστούν ελλειμματική την κεντρική διοίκηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αναδιανομής του παραγόμενου εθνικού πλούτου και άρα να μην υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ των Κομμάτων. Το «όλοι το ίδιο είσαστε» δεν είναι τυχαίο.

Η ταύτιση των προβλημάτων που έχει η χώρα με τα προβλήματα των Ευρωπαϊκών Κρατών, εξ αιτίας της εισδοχής μας στην Ε.Ε. είναι λαθεμένη και παραπλανητική, αφού στην χώρα μας σήμερα, δεν προστίθεται στο παραγόμενο εισόδημα η ανθρώπινη δύναμη, που παραμένει ανεκμετάλλευτη.Απο την πρόταση για διάλογο του πρώην υφ. Εσωτερικών κ. Κ. Καϊσερλη
με τίτλο ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (2005 !!!!)

_________________
Ολος πόνος ο κόσμος, ωστόσο πόθος όλος
πονώ ωστόσο ποθώ, όλος πόνος ωστόσο
κοσμος όλος ο πόθος, ωστόσο πόνος όλος
ποθώ ωστόσο πονώ, όλος πόθος ωστόσο.
Sleep sweet child the moon will change your mind.....
avatar
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 28
Ηλικία : 46
Location : ΡΟΔΟΣ
Registration date : 21/01/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://saita.pblogs.gr/

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης